kultura bezpieczenstwa

Podpisanie Deklaracji Kultury Bezpieczeństwa UTK

6 grudnia 2018 w Warszawie w Urzędzie Transportu Kolejowego podpisaliśmy Deklarację Kultury Bezpieczeństwa. Przystąpiliśmy do tego programu, bo naszym priorytetem jest kształtowanie dobrych praktyk w bezpieczeństwie zarówno przewozów jak i pracy trakcyjnej. Poprzez uczestnictwo w programie chcemy mieć wpływ na poprawę bezpiecznych warunków pracy na kolei.